LÄNKAR

Dansk Motionsforbund:                               
www.dmf-ivv.dk

Elfsborgsmarschen:                               
http://elfsborgsmarschen.se

Ivrige Vandrar Venner:                                 

www.vandrevenner.com

IVV:                               
http://www.ivv-web.org

IWA / IML:                               
http://imlwalking.org

Jönköpings VF:                               
http://jonkopingsvandrarforening.se

Moss & Ski Marsjklubb:                               
http://www.turweb.org/

Norges Turmarsjforbund:                               
http://turmarsjforbundet.no/

Svenska Folksportförbundet:                                 

http://www.sff-folksport.se/

Trestads VF:
www.trestadsvandrare.se

Nordisk Vandrebukett (tidl. Nordisk Marschbukett):
http://www.vandrebuketten.com/